Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 318335

Dato: 11.04.2023

Dette må ikke skje! Jeg protesterer på denne suverenitetsavståelsen til WHO.