Høringssvar fra Hans Kristian Rygge

Dato: 29.03.2023

Vi vil ikke ha diktatur, noe som vil bli resultatet dersom WHO og Kjerkhol får viljen sin!