Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148514

Dato: 05.02.2023

Nei-ønsker overhodet ikke dette