Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171432

Dato: 28.03.2023

Nei til endringer i smittevernloven.