Høringssvar fra Fellesforbundet avd. 678

Dato: 12.03.2023

Utrykker et tydelig NEI til dette forslaget! Vi skal IKKE ha lover som strider med grunnleggende menneskerettigheter, Nurnberg-kodeksen og Norges grunnlov.