Høringssvar fra Torstein Pedersen

Dato: 02.03.2023

Nei til endringer i Smittevernloven.

Planene mtp å overlate ansvar for pandemihåndyerong til et ikke demokratisk organ som WHO anser jeg som en forbrytelse mot det norske folk.

Torstein Pedersen