Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 979463

Dato: 02.03.2023

Nei til endring i smittevernloven.
Det norske folk er ikke tjent med å la andre ikke valgte organer styre over oss.