Høringssvar fra Inger Haldis Svensen

Dato: 10.04.2023

Jeg mener at dette lovforslaget innebærer veldig store innskrenkninger i menneskers handlings- og bevegelsesfrihet, og at det vil være i strid med menneskerettighetene. Vi har allerede lover og regler som dekker slike eventuelle situasjoner som kan oppstå.