Høringssvar fra Espen K. Dahle

Dato: 31.03.2023

Jeg er helt selvfølgelig i mot dette forferdelige forslaget.

Men jeg er har ingen forhåpning om at våre innlegg her vil ha den minste betydning for utfallet. Dette høringsforslaget er kun et ledd i en global konspirasjon som har vært planlagt i mange år. Mange mennesker har forsøkt å advare og her kan feks. tidlige president i Malaysia Mahathir Mohamad's tale i 2015 om "New World Order" sees, eller man kan lese bøkene til Antony C Shutton om hvordan finanssystemet har blitt brukt som verktøy i denne agendaen.

Men alle disse advarslene som disse menneskene har forsøkt å gi oss, har selvfølgelig blitt undertrykt og sensurert. Akkurat det samme som vi kan observere her med dette viktige høringsforslaget som får så og si ingen dekning i statskanalen eller media forøvrig. Dette sier mer en 1000 ord....

Til dere politikere som mener detter er bare er konspirasjons-teorier: Dere må utdanne dere selv. Tør å tenk nye tanker og søk alternativ informasjon om vanskelige tema.

Til dere politikere som forstår hva jeg mener: Snu i tide.