Høringssvar fra Lise Tamara Sand

Dato: 24.02.2023

Jeg motsetter meg sterkt innføring av denne loven, jeg og min familie ønsker ikke mer diktatur i landet vårt. Det finnes ikke grunnlag for å innfære en slik lov.