Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 365133

Dato: 11.04.2023

Forslaget om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet må forkastes.
Dette totalitære forslaget hører ikke hjemme i en demokratisk rettsstat og bryter med flere paragrafer i Grunnloven samt med menneskerettighetene. Grunnlovens paragraf 106 sier at "Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der."
Grunnlovens paragraf 94 sier at "Ingen må fengslast eller bli fråteken fridommen på anna vis utan i dei tilfella og på den måten som lovene fastset. Fridomstapet må vere naudsynt og ikkje utgjere eit mishøveleg inngrep."
Grunnlovens paragraf 102 sier at "Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin."
Grunnlovens paragraf 96 sier at "Ingen kan dømmast utan etter lov eller straffast utan etter dom. Alle har rett til å bli rekna som uskuldige til skuld er prova etter lova."
Isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet er totalitært, ulovlig og menneskefientlig. Hvis forslaget vedtas, er Norge blitt en diktatur og en politistat som Nord-Korea og Kina.