Høringssvar fra Jan Ingve Helvig / privatperson

Dato: 11.04.2023

Jeg er enig med organisasjonen FOLKESTYRE som er dypt bekymret for regjeringens forslag til endringer i smittevernloven og protesterer på vegne av den frie befolkningen og det flere vil kalle det ekte folkestyret i Norge.

Jeg er pensjonert helsearbeider og reagerte på flere politiske føringer under Coronapandemien som jeg mener ikke var like godt helsefaglig forankret.

Demokratiske prinsipper som vist nedenfor overholdes ikke i forslaget:

- Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

- Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

- Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

- Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

- Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

- Myndighetene er underlagt folket

- Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

- Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres