Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 983247

Dato: 02.03.2023

Nei til endringer av smittevernsloven