Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270857

Dato: 11.04.2023

Grunnlovsstridig frihetsberøvelse. Myndighet avgitt til WHO, som er utenfor demokratisk kontroll og finansiert av enkeltpersoner med agenda.