Høringssvar fra Maiken Karlsen

Dato: 12.03.2023

Dette er en udemokratisk handling som jeg er sterkt imot og av mange andre grunner. Dette er en til en fordel for noen få og en bakdel for de fleste. Dette har med økonomisk vinning å gjøre og maktmisbruk.