Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 213082

Dato: 07.04.2023

Nei til endring i smitteværnsloven!
Våre myndigheter skal ikke ha makt til å stenge ned landet, tvangs vaksinering og beordre maskebruk når det føler det godt for det! At våre politikere ønsker og følge EU får være opp til det. Men dette har det Norske folk sagt nei til å det er det Norske folk som bestemmer ! Våre politikere skal jobbe for det norske folk, ikke for rike politikere i EU.