Høringssvar fra Rune Michaelsen

Dato: 28.03.2023

Vi skal IKKE ha et permanent "smittevern" diktatur i Norge!