Høringssvar fra Magne Gardshaug

Dato: 10.02.2023

Nei til endringer i smittevernlov