Høringssvar fra Marit-Therese Trollnes

Dato: 14.02.2023

Kroppsautonomi er en essensiell ubetinget frihet.

Ingen andre friheter overlever

uten det.

Hvis du ikke eier deg selv, eier du ingenting.

Ingen har rett til, og styre over meg, eller min helse.

Disse lovendringene ble utviklet i en så kalt nødssituasjon, etter hasteprosedyrer og uten innspill fra faglige instanser og berørte interesser, som er det man vanligvis har.

Regjeringen har vist at de ikke er for folket. Så NEI dette skal aldri skje.

Blankt NEI stemmer jeg til dette.

WHO handler ikke om helse, men kun grabbe til seg kontroll, og mere makt. Vi har fått nok av WHO, og regjeringen med sin overstyring av folket. DETTE har ALDRI handlet om helse, for noen av dere!