Høringssvar fra Anne Stang Lund

Dato: 11.04.2023

Dette forslaget til ny smittevernlov som det nå skal ta stiling til er en så sterk inngripen i menneskets private sfære. Det bryter med alle demokratiske verdier som det har tatt århundre å få etablert. Vet dere hva dere egentlig holder på med?