Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117013

Dato: 03.03.2023

Nei til endring av smittevernloven!