Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 324212

Dato: 11.04.2023

Nei til endringer i smittevernsloven. Nei tul at WHO skal bestemme over norske borgere.