Høringssvar fra Stein-Thore Grønlund

Dato: 03.03.2023

Hei,

De foreslåtte endringer i smittevernsloven anbefales ikke videreført.

Jeg motstiller med dette på det sterkeste.

Mvh,

Stein-Thore Grønlund