Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192644

Dato: 30.03.2023

Lovforslaget er udemokratisk og overfører makt til institusjonen WHO. Det fører til at Stortinget flytter avgjørelsemyndiget dit. Borgerne i Norge fratas dermed muligheten til å styre landets lovgivning innenfor helsepolitikk. Det er meget betenkelig å redusere vår selvråderett til en utenomstatlig institusjon som ikke er demokratisk valgt. Ingen vet derfor hva WHO vil stå for i fremtiden. Lovforslaget må holdes tilbake. Det er ikke tilrådelig å overføre så helsepolitiske viktige avgjørelser til organisasjoner som ikke er demokratisk styrt.