Høringssvar fra Vegar Hansen

Dato: 02.03.2023

Nei.