Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 196617

Dato: 31.03.2023

Eg er 100% imot dei foreslåtte endringane i smittevernlova og helseberedskaplova. Dette handler berre om å få herse med det norske folk, ikkje om helse.