Høringssvar fra Bryne B.ørst

Dato: 19.02.2023

Dette er grunnlovsstridig og ikke vårt demokrati verdig. Enkelt og greit! Smittevernloven må ikke endres.