Høringssvar fra a-ikris@online.no

Dato: 06.03.2023

Jeg sier NEI til de foreslåtte endringer i Smittevernloven.

Det er IKKE ønskelig med sentralisert , global styring av smittevern.

Who bør fortsatt kun være et rådgivende organ.

Norges nasjonale og lokale myndigheter må ha rett til å selv bestemme

hvordan beredskap og smittevern legges opp.

De lokale myndigheter er best egnet til å se hva som er hensiktsmessig

og nødvendig innen sitt eget land.