Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 970359

Dato: 02.03.2023

Som borgere av nasjonen betaler vi skatt for å ha kompetente personer i helserelaterte stillinger, som kan ta kompetente helserelaterte beslutninger.

Ved å underlegge denne tjenesten et internasjonalt (overnasjonalt?) organ fjerne borgernes demokratiske rett og mulighet til å påvirke landets helepolitikk. Det kan ikke aksepteres.

Antageligvis strider dette også mot grunnloven, og vil således være straffbart å gjennomføre.