Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 307939

Dato: 11.04.2023

Forslaget strider mot Grunnloven. Dette kan vi ikke la skje.