Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 308220

Dato: 11.04.2023

Stemmer nei til dette, da "smittevernsloven" bryter med Grunnloven og menneskerettighetene.