Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201936

Dato: 01.04.2023

Jeg mener dett er helt feil. 14 dager for å stanse spredingen under Covid, ble ble fornyet gang på gang og varte altfor lenge. Forsknig i ettrtid har vist at dette var svært dårlig for folkehelsen med stor øknigi antall selvmord. Ungdom og gamle fikk spykiske vansker. Det å ikke få treffe familien og gamle foreldre var grusomt. Min får døde av feilbehandlig på sykuset og restriksjoner førte til at jeg ikke fikk fulgt han opp, og det er jeg sikker på at var medvirkende årsak til døsfallet. Generelle reiseforbud og Coronasertifikat i tilegg er atfor strenge inngripen i mennesker frihet. Myndighetens ovgrep mot befolkningen under Corona skal fra min side aldri tilgies.