Høringssvar fra Arnfinn Småli

Dato: 11.04.2023

Jeg er sterkt i mot disse tenkte endringer i smittevernloven fordi de fratar innbyggerne deres grunnlovfetede rettigheter. Grunnloven og smittevernloven, slik den er, er fullstendig god nok i denne anledning. Slike bestemmelser peker i retning av regimer vi helst ikke vil forbindes med.