Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303936

Dato: 11.04.2023

Nei til isolering, karantene og andre brudd på menneskerettighetene våre