Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104030

Dato: 03.03.2023

Vi som har fulgt med i timen om hva som egentlig foregår om dagen, så handler mektige norske politikere på vegne av NWO WEF-mafiaen som setter seg som mål å nullstille vårt samfunn The Great Reset. Dette etter samme oppskriften som i 30-årenes Tyskland, hvor folket skulle underkues til en fullstendig underkastelse og disiplin overfor dette mørke regimet. Historien gjentar seg dessverre i disse dager, med de samme idelogier og vi er i ferd med å utvikle oss til å bli et faretruende diktatur. Nettopp fordi ikke folket bråvåkner i tide og tar affære mot dagens landssvik overfor Norges Grunnlov og vår frihet. Så mitt svar er selvsagt rungende NEI til noe tvangsmidler i såkalte WHO plandemier som WEF-eliten og særs denne Bill Gates og hans vonde likesinnede er hoved regissøren bak. Det hele er faktisk tidenes største forbrytelse overfor menneskeheten, og der er mange medskyldige også her i Norge som skal få stå til rette ved dommens dag. Legger derfor min lit til at hver enkelt folkevalgt og gode samfunnsborgere på vegne av det norske folket snarest innser galskapen og heller står oppreist og taler imot denne dikteringen ifra særs diktatoriske mørke krefter i WEF-elitesystemet, som også dette rigide særs korrupte EU-diktaturet er en underavdeling av. Det er ingen skam å snu i tide dere folkevalgte, la oss heller verne om Norges og folkets frihet og særs slå ring om Norges Grunnlov som fortsatt skal stå fjellstøtt og ikke rokkes ved. Stopp dagens innføringer av WEF-elitens syklige Diktatur-GALSKAP! Nei til tvang og tvangsmidler overfor det norske folket med ref. i dagens høring, som er et særs stort og skittent politisk spill i en plandemi og virkemiddel i gjennomføringen av AGENDA 21 og AGENDA 2030 intet annet! Nok er Nok! Ikke prøv dere Globalist-politikere!