Høringssvar fra Svein Vidar Knutsen

Dato: 11.04.2023

Brudd på menneskerettighetene. Karma