Høringssvar fra Øygunn Mikalsen

Dato: 01.03.2023

Covid årene og det som skjedde med befolkninga da, og ikke minst alle de negative konsekvensen vi ser nå, viser med all tydelighet at politikere ikke bør ha makt til å stenge ned landet gjennom lover og vedtak!

Skulle det oppstå en situasjon på nytt, bør eventuelle reaksjoner vurderes grundig av helsepersonell på alle nivå!
Jeg sier NEI TIL ET VEDTAK SOM KAN FØRE TIL SÅ MANGE NEGATIVE KONSEKVENSER!

Retten til å velge selv bør ALLTID tilhøre folket! Være seg isolering, retten til å være til stede når familie dør, føder, gifter seg osv osv. Vi kan ikke leve i et land der myndighetene har rett til å overstyre oss på alle områder av livet pga frykt for sykdom. Spesielt bekymringsverdig er det at definisjonen på pandemi ble endret( at sykdommen ville føre til stor dødlighet ble fjernet) Det betyr i praksis at en vanlig influensa, i teorien, kan utløse rett til å anvende en slik lov.

Nei nei nei!!!