Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 257285

Dato: 10.04.2023

Jeg protesterer sterkt for denne endringen og vil aldri akseptere å miste min selvstendighet! Karma virker på alle.