Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 206537

Dato: 03.04.2023

Nei til nedstengning av samfunnet. Vi skal leve i et demokrati i Norge.