Høringssvar fra Ruth-Kristin Brekke

Dato: 10.04.2023

Merknad:

Jeg er i mot forslaget.

Jeg liker overhodet ikke det at det nå legges stadig mer opp en situasjon der internasjonale og nasjonale helsebyråkrater kan definere både faktisk og rettslig grunnlag for pandemitiltak, inkl frihetsberøvelse, helt uten Stortingets innblanding. Denne utglidningen må stoppe.

Grunnloven § 49: «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget». I prinsippet er det borgerne selv, gjennom sine valgte representanter på Stortinget – som er den lovgivende makt og skal følgelig og selvfølgelig ha bestemmelsesrett om noe så viktig som frihetsberøvelse. Dette skal overhodet ikke overlates til ikke-valgte, ansiktsløse byråkrater i departementer og direktorater, og langt mindre til generalsekretærer i overnasjonale organisasjoner som ikke engang lytter til den medisinske ekspertisen basert på faktisk vitenskap, ikke legemiddelindustriens egen forskning.

Ila av de siste 3 årene har vi sett hvor hårreisende galt det har gått med folks rettigheter. Når definisjonen på en pandemi endres for å kunne iverksette tiltak er det ikke til befolkningens beste, men tjener internasjonale korporasjoner og overnasjonale institusjoner sin inntjening og global kontroll. Dette er ikke iht hverken frihet, demokrati eller menneskerettigheter. Jeg ønsker overhodet ikke at denne utglidningen fortsetter.

Mvh.