Høringssvar fra Hege Nordén

Dato: 10.04.2023

Nei til permanent smittevernstat i Norge

Det hevdes ofte at vi i Norge lever i et såkalt «liberalt demokrati» Et liberalt demokrati er et bredt begrep for ulike politiske systemer der demokratiske valg og velfungerende demokratiske institusjoner beskytter befolkningen og der enkeltindividets rettigheter står spesielt sterkt. Det liberale demokratiet er det motsatte av et autoritært eller totalitært styre.

Frihet, autonom bestemmelsesrett over egen kropp, ytringsfrihet og valgfrihet og rett til å leve det liv vi selv velger, og til og med hjelp til dette om det er nødvendig, er grunnpilarene for vårt demokratiske styre.

De to siste årene har våre rettigheter blitt tatt fra oss; vår bevegelsesfrihet, vår rett til å samle oss i sosiale sammenhenger, og vår utvungne rett til å bestemme hvilke substanser vi ønsker å få inn i vår egen kropp, ble systematisk fjernet, til fordel for «midlertidige» restriksjoner, begrensinger og bestemmelser som undergravde våre demokratiske vunne menneskerettigheter. Og få av oss har protestert. Mange lot frykt overbevise seg om at nedstegninger og restriksjoner var nødvendig.

I etterkant har det ikke vært noen som helst form for gjennomgang av skadene nedstegningen har voldt menneskeheten. Hvor mange menneskeliv har blitt reddet? Hvor mange har blitt ødelagt? Hvor mange bedrifter har måttet stenge dørene? Hvor mange har mistet sitt levebrød? Hvor mange ungdommer har lidd seg igjennom disse årene og mistet sin mentale helse? Hvor mange gamle har dødd i ensomhet, uten sin familie til stede? Hvor mange har tatt selvmord?

I tillegg mangler det en gjennomgang av "vaksinens" faktiske effekt. Den har ikke hindret sykdom og smitte, den har ikke hindret død. Den har derimot forårsaket skader og dødsfall som staten nekter å anerkjenne eller undersøke.

Vi har nå en overdødelighet i Norge og verden som vi ikke har sett maken til siden WW II.

En overdødelilghet som blir bortforklart med alt annet enn den åpenbare. En vaksine som er gitt til hele verdens befolkning, uten adekvat testing, sikkerhet og med total ansvarsfraskrivning fra både stat og farmasøytisk industri.

Smittevernstaten

Og nå ønsker altså våre myndigheter å gjøre «smittevernstaten» permanent.

Forskriftene laget i en pandemi, og som har vist seg å være katastrofale for menneskeheten, som overhodet ikke stoppet smitte eller hindret død, og som var ødeleggende for menneskelige relasjoner, skal være tilgjengelige verktøy som våre myndigheter kan dra ut av verktøykassen når de måtte ønske, eller når DG Tedros Ghebreysus i WHO måtte ønske det. Selvom våre myndigheter ikke gir fra seg sin styresmakt til WHO så vil de med en permanent smittevernlov kunne følge pålegg og påbud fra DG (som ikke behøver flertall i komitten for å erklere PHEIC), iuten å gå veien om Stortinget.

Dette kan vi i ikke akseptere- disse forskriftene MÅ ALDRI bli permanente, eller brukes igjen noensinne.