Høringssvar fra Morten Lenes Belstad

Dato: 01.03.2023

Nei!!!!!

Det er helt uaktuelt at dere skal få disp til å ta fra oss vår menneskerett. Ingen "smittsomme" virus er grunn god nok for det! Dere har frarøvet oss mer enn nok frihet! NOK ER NOK!!!