Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 367531

Dato: 11.04.2023

Dette er grovt brudd på menneskerettighetene. Nå må dere våkne ! Ser dere ikke de voldsomme skadene pandemihåndtering og ikke minst vaksinasjon har gjort sålangt?