Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 561396

Dato: 19.02.2023

Jeg er i mot forslaget 😡