Høringssvar fra John Tore Messmer

Dato: 02.03.2023

Dette forslaget går i mot menneskerettighetene og er derfor lovstridig.Derfor sier jeg NEI til dette såkalte forslaget. Jeg kommer ALDRI til å godta dette, hvis det skulle ulovlig bli innført.