Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170937

Dato: 28.03.2023

NEI til forslag fra Helse og Omsorgsdepartementet om en ny forskriftshjemmel i Smittevernloven §4-3a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av almennfarlig smittsom sykdom å gi forsktifter om isolering, smittekarantene og andre begrensinger.