Høringssvar fra Anne-lise Hvidsten.

Dato: 05.02.2023

Et klart Nei.Til dette forslaget.Det har aldrig vært noen pandemi.Vi har våre rettigheter.