Høringssvar fra Morten Nilsen

Dato: 04.03.2023

Jeg er imot endring.

Vi må ha sjølråderett og selv bestemme over egen helse, og ikke underlegge oss overnasjonale organ