Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 662316

Dato: 27.02.2023

Det er uhørt å innføre dette nå etter at det er hevet over enhver tvil at Vovid 19 ikke var farligere enn en vanlig influensa og de eksperimentelle gen injeksjonene potensielt er livsfarlige.

Hvorfor skal Norge gi fra seg retten til å ta egne mindre fryktbaserte avgjørelser over egne handlinger.

Nei, nei og atter mei til innføring av helsediktatur.