Høringssvar fra Stine

Dato: 11.04.2023

Man skal kunne bestemme over egen kropp! En grunn til att loven ble laget slik etter 2 verdenskrig ! Måtte den loven aldri bli endret.